Екипът на Be Creative и
преподавателите по проект ``Креативност без граници``

През 2015 г. фондация Be Creative и Fusion Academy създават заедно проекта ``Креативност без граници``, посветен в набирането и даряването на стипендии за целогодишно обучение по езици и изкуства на деца от семейства с ниски доходи.