Петър Лазаров

Петър Лазаров

Преподавател

Phone:

+0876 565 649

Филолог и педагог по образование, Петър е нашият преподавател по английски език в езиковите курсове за ученици 1-5 клас и тийнейджъри. Въпреки много други възможности за реализация, които Петър има, той решава, че иска да работи с деца. Започва да преподава английски още, докато е студент. Натрупал опит като педагог, Пепи успява да подходи индивидуално към всяко дете, да открие неговите силни страни и да ги използва при усвояването на езика.