Позитивната Калина

Позитивната Калина

Познавате ли мечтата на всеки учител? Тя е свързана с учениците и техните личностни характеристики. За педагога е истинско удоволствие, когато обучава дете, което отговорно приема с разбиране и спокойствие всяка задача като възрастен, но и по детски. Представяме ви последния стипендиант от поредицата, в която ви представихме децата на TechARTnology 2015-2916 година – Калина. Позитивна и спокойна, тя много бързо разбира уроците, изпълнява ги и дори успява да изпълни повече задачи, отколкото са й зададени. Това й помага да усвоява и затвърждава придобитите теоретични и практични умения. Нея никога не можеш да я чуеш да не приема, да има пропуск или да не харесва учебните теми.

Концентрирана и уравновесена

Личността й те пленява с интонацията й на спокоен и уравновесен човек. На всеки му е приятно да комуникира с нея и излъчването й създава благоприятна атмосфера и на другите деца. Приема всичко с усмивка и до сега винаги се е справяла отлично с всички уроци. В моменти на общуване тя може да прояви интелигентното си чувство за хумор, но винаги деликатно преценява ситуациите. Ние знаем, че в света на възрастните качествата, които тя притежава, ще бъдат високо оценени. Калина знае кога да бъде сериозна и концентрирана и кога да бъде весела и забавна.

Приложни и изящни изкуства

Харесва изкуствата като цяло – обича хубавата музика, приложните и изящните изкуства. Едновременно работи, както с глина и моделин, така и с изразните средства на графиката и живописта. Тя осъзнато иска да пресъздава в творбите си баланса и спокойствието, което самата тя притежава. Използва всички цветове, винаги е пълна с идеи и работи смело с новите технологии. Тя използва всяка свободна минутка да рисува красоти и винаги е готова да разкаже за идеите си. Много интересни са всичките типажи, нарисувани от нея и в погледа им се чете мъдрост и дълбочина, сякаш са дълбоко замислени в бъдещето.

За наша радост ние прекарахме невероятно време с Калина, която наистина понякога ни изумява с разсъжденията си за живота, вътрешната си самодисциплина и огромен творчески потенциал. Някои от картините й бихме могли да ги объркаме и да препишем заслугите на деца доста по-големи от нея.

Желаем успех на всичките десет деца – стипендианти, които обучавахме през изминалата учебна година!

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.