stipendiantska programa TechARTnology

Децата днес живеят в дигитален свят. Те непрекъснато боравят със съвременните технологии, говорят за тях, забавляват се с тях, споделят чрез тях, превърнали са ги в задължителна част от ежедневието си. И колкото повече време прекарват пред малкия екран, играейки и сърфирайки в социалните мрежи, толкова повече родителите им недоволстват от този факт. Но всяка монета има две страни. Ние искаме да ви покажем другата – положителната.

„TechARTnology“ дава един нов и различен поглед към дигитализацията. Чрез изкуството, изключително полезно за развитието на всяко дете, и чрез модерното му поднасяне чрез курс Дигитално изкуство, деца и родители ще открият и полезната страна на технологиите.

TechARTnology – съвместен проект на Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation дава възможност на деца с потенциали и мотивация да се потопят в света на дигиталното изкуство. Luxoft ще осигури 10 стипендии за 4-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 7-12 г. Курсът съчетава в себе си по най-добрия начин класическото и дигиталното рисуване и дава основи за анимация и програмиране.

Целта на курс Дигитално изкуство е да развие у тях на първо място креативността и пространственото мислене, както и да им даде знания и умения, които ще са им изключително полезни и базисни за последващо развитие в определена област. Курсът ги подготвя за съвременни професии като: Графичен дизайн, Илюстрация и анимация, Индустриален дизайн, Интериорен дизайн, Ландшафт архитектура, Текстилен дизайн и др.

По време на обучението си децата ще навлязат в дълбочина във всяка тема на курса и ще преминат през всички етапи за цялостно изграждане и представяне на проектите си – от идеята до реализацията. Ще се научат и да презентират идеите и произведенията си, да разказват за процеса на тяхното развитие и преобразуване до техния краен вариант. Ще обогатят културата си в областта на изобразителното изкуство и дизайна, ще развият логическото си мислене и способността да търсят, синтезират и анализират информация, свързана със зададените им проекти.

luxoft-logo-full

Развойният център на Luxoft в София бе открит през месец март 2014 г. В момента българският екип наброява над 150 души с тенденция към бързо увеличаване. Luxoft е водещ доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни IT решения в световен мащаб, обслужващ основно големи международни корпорации. Компанията предоставя услуги в проектирането, разработката, тестването и поддръжката на мащабни софтуерни решения и консултации в сферата на информационните технологии. Решенията на Luxoft се базират на специално разработени продукти и платформи, които влияят пряко върху бизнес резултатите на клиентите, увеличават ефективността, предоставят информационна сигурност. Компанията Luxoft е представена в 16 страни, има 27 центъра по целия свят и 30 представителства, в които работят над 10,000 души. Централата на Luxoft се намира в Цуг, Швейцария, а акции на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса.

Част от приноса на компанията в България се изразява и във влиянието на дейността на Luxoft върху развитието на ИТ-сектора и на бизнеса в страната като цяло:

 • Компанията разкрива работни места във високотехнологичен сектор, произвеждащ продукти с висока добавена стойност и с огромен потенциал за развитие като част от националната икономика;
 • Компанията провежда поредица от инициативи, допринасящи за подобряване на социалната среда в страната – подпомагане на деца в неравностойно социално положение, пациентски организации, образователни институции.
 • Подкрепа и изграждане на центрове за обучение и менторски програми, с което компанията подпомага стратегически подготовката на бъдещи кадри:
  • Luxoft партнира интензивно с други инициативи, насочени към развитието на по-добро ИТ образование в България.
  • Luxoft насърчава българските разработчици да участват в безплатните технологични уебинари (LTS) с участието на експерти, утвърдени на международната IT сцена, които с постиженията си вече имат статут на звезди.
  • Компанията излъчва старши разработчици от местния си екип за лектори на значими събития в ИТ сферата, които се провеждат в страната.
 • Проектите на компанията са носители на редица международни призове, които допринасят за повишаване на престижа на българската ИТ общност, както в международен мащаб, така и сред бизнес средите и обществото в страната.

Групата на курса ще бъде съставена от десет деца, които ще получат стипендия по проект TechARTnology, спонсориран от нашия партньор Luxoft.
Курсът ще се провежда всяка седмица по два пъти, в рамките на 60 уч. часа за периода 16.03 – 30.06.2016 г.
Място на провеждане: ул. Витошка Зорница 2, кв. Драгалевци, гр. София.
Обучителна институция: Fusion Academy – партньор на Be Creative Foundation

Мисията на курс Дигитално изкуство е да запознаем нашите ученици с всички възможности на изкуството като инструмент за развиване на креативността, комуникацията и потенциалите като цяло.

Цели на курса:

 • изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес – синтез между класически и дигитални изобразителни средства от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
 • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете – насърчаване към нестандартно мислене чрез задаване на теми и задачи с различна насоченост;
 • изграждане на цялостен поглед върху изкуството – опознаване на всички стъпки и процеси в изграждането на произведения на изкуството от различни жанрове;
 • запознаване със спецификата на теми, които са основополагащи за някои професии – работа в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията, декоративната живопис и др.

 

Повече информация за курса, учебното съдържание и обучителната институция Fusion Academy – партньор по проекта TechARTnology, можете да намерите тук

Удължен срок за кандидатстване 11 март!

Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

 • Кръг 1:
  • 24.02.2016 – 07.03.2016 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия TechARTnology, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по на-надолу (при възможност);
  • 11.03.2016 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
 • Кръг 2
  • 9-13.03.2016 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
  • 14.03.2016 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „TechARTnology”

N.B. При невъзможност на родителите да съберат и представят изискуемите документи по проекта при кандидастването в първи кръг, това могат да направят по време на интервюто, ако детето им е одобрено за Втори кръг, или не по-късно от 10 дни след провеждане на интервюто.

За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Деца, които имат изявен интерес към изкуството;
 • Деца от 1 до 5 клас (от 7 до 12-годишна възраст), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
 • Деца от семейства с месечен доход, НЕнадвишаващ 380 лв. на член от семейството;
 • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до пети клас, включително.

Документите, необходими при кандидатстването, са:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „TechARTnology“;
 • Документи, удостоверяващи, че доходите на член от семейството са под прага от 380 лв.;
 • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
 • Документ, доказващ успеха на децата от втори до пети клас.

Попълнените формуляри и документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени на office@becreative.bg или на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2 до 11.03.2016 г.

Формуляра за кандидатстване, както и подробните изисквания по проекта, можете да намерите по-долу тук: