stipendiantska programa TechARTnology

   Децата днес живеят в дигитален свят. Те непрекъснато боравят със съвременните технологии, говорят за тях, забавляват се с тях, споделят чрез тях, превърнали са ги в задължителна част от ежедневието си. И колкото повече време прекарват пред малкия екран, играейки и сърфирайки в социалните мрежи, толкова повече родителите им недоволстват от този факт. Но всяка монета има две страни. Ние искаме да ви покажем другата – положителната.

   „TechARTnology“ дава един нов и различен поглед към дигитализацията. Чрез изкуството, изключително полезно за развитието на всяко дете, и чрез модерното му поднасяне чрез курс Дигитално изкуство, деца и родители ще открият и полезната страна на технологиите.

   TechARTnology – съвместен проект на Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation дава възможност на деца с потенциали и мотивация да се потопят в света на дигиталното изкуство. За трета поредна година Luxoft осигурява 10 стипендии за 8-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 8-14 г. Курсът съчетава в себе си по най-добрия начин класическото и дигиталното рисуване и дава основи за анимация и програмиране.

   Целта на курс Дигитално изкуство е да развие у тях на първо място креативността и пространственото мислене, както и да им даде знания и умения, които ще са им изключително полезни и базисни за последващо развитие в определена област. Курсът ги подготвя за съвременни професии като: Графичен дизайн, Илюстрация и анимация, Индустриален дизайн, Интериорен дизайн, Ландшафт архитектура, Текстилен дизайн и др.

   По време на обучението си децата ще навлязат в дълбочина във всяка тема на курса и ще преминат през всички етапи за цялостно изграждане и представяне на проектите си – от идеята до реализацията. Ще се научат и да презентират идеите и произведенията си, да разказват за процеса на тяхното развитие и преобразуване до техния краен вариант. Ще обогатят културата си в областта на изобразителното изкуство и дизайна, ще развият логическото си мислене и способността да търсят, синтезират и анализират информация, свързана със зададените им проекти.

   luxoft-logo-full

   Развойният център на Luxoft в София бе открит през месец март 2014 г. В момента българският екип наброява над 150 души с тенденция към бързо увеличаване. Luxoft е водещ доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни IT решения в световен мащаб, обслужващ основно големи международни корпорации. Компанията предоставя услуги в проектирането, разработката, тестването и поддръжката на мащабни софтуерни решения и консултации в сферата на информационните технологии. Решенията на Luxoft се базират на специално разработени продукти и платформи, които влияят пряко върху бизнес резултатите на клиентите, увеличават ефективността, предоставят информационна сигурност. Компанията Luxoft е представена в 16 страни, има 27 центъра по целия свят и 30 представителства, в които работят над 10,000 души. Централата на Luxoft се намира в Цуг, Швейцария, а акции на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса.

   Част от приноса на компанията в България се изразява и във влиянието на дейността на Luxoft върху развитието на ИТ-сектора и на бизнеса в страната като цяло:

   • Компанията разкрива работни места във високотехнологичен сектор, произвеждащ продукти с висока добавена стойност и с огромен потенциал за развитие като част от националната икономика;
   • Компанията провежда поредица от инициативи, допринасящи за подобряване на социалната среда в страната – подпомагане на деца в неравностойно социално положение, пациентски организации, образователни институции.
   • Подкрепа и изграждане на центрове за обучение и менторски програми, с което компанията подпомага стратегически подготовката на бъдещи кадри:
    • Luxoft партнира интензивно с други инициативи, насочени към развитието на по-добро ИТ образование в България.
    • Luxoft насърчава българските разработчици да участват в безплатните технологични уебинари (LTS) с участието на експерти, утвърдени на международната IT сцена, които с постиженията си вече имат статут на звезди.
    • Компанията излъчва старши разработчици от местния си екип за лектори на значими събития в ИТ сферата, които се провеждат в страната.
   • Проектите на компанията са носители на редица международни призове, които допринасят за повишаване на престижа на българската ИТ общност, както в международен мащаб, така и сред бизнес средите и обществото в страната.

   През учебната 2018 – 2019 г. 10 деца от семейства с ниски доходи ще получат стипендия по проект TechARTnology, спонсориран от нашия партньор Luxoft.

   Обучението е с продължителност от 01 октомври 2018 г. до 31 май 2019 г. Стипендиантите могат да избират да посещават седмичен курс (понеделник и сряда) или неделен.
   Място на провеждане: ул. Витошка Зорница 2, кв. Драгалевци, гр. София.
   Обучителна институция: Fusion Academy – партньор на Be Creative Foundation

   Мисията на курс Дигитално изкуство е да запознаем нашите ученици с всички възможности на изкуството като инструмент за развиване на креативността, комуникацията и потенциалите като цяло.

   Цели на курса:

   • изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес – синтез между класически и дигитални изобразителни средства от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
   • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете – насърчаване към нестандартно мислене чрез задаване на теми и задачи с различна насоченост;
   • изграждане на цялостен поглед върху изкуството – опознаване на всички стъпки и процеси в изграждането на произведения на изкуството от различни жанрове;
   • запознаване със спецификата на теми, които са основополагащи за някои професии – работа в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията, декоративната живопис и др.

    

   Повече информация за курса, учебното съдържание и обучителната институция Fusion Academy – партньор по проекта TechARTnology, можете да намерите тук

   Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

   • Кръг 1:
    • 01.08.2018 – 14.09.2018 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия TechARTnology, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по долу;
    • 18.09.2018 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
   • Кръг 2:
    • 19-26.09.2018 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
    • 28.09.2018 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „TechARTnology”

   За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят едновременно на следните изисквания:

   • Деца, които имат изявен интерес към изкуството;
   • Деца от 2 до 7 клас (от 8 до 14-годишна възраст), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
   • Деца от семейства с месечен доход, НЕнадвишаващ 600 лв. на член от семейството;
   • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до седми клас, включително.

   Документите, необходими при кандидатстването, са:

   • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „TechARTnology“;
   • Документи, удостоверяващи, че доходът на член от семейството е под 600 лв.;- при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември
   • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;- при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември
   • Документ, доказващ успеха на децата от втори до седми клас.- при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември

   Попълнените формуляри и документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени на office@becreative.bg или на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2 до 14.09.2018 г.

   Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук
   Изисквания за кандидатстване можете да изтеглите от тук

   Повече информация за курсовете по езици и изкуства във Fusion Academy може да видите на долупосочените линкове.

   Fusion Academy ezici
   Fusion Academy izkustva