stipendiantska programa TechARTnology

Децата днес живеят в дигитален свят. Те непрекъснато боравят със съвременните технологии, говорят за тях, забавляват се с тях, споделят чрез тях, превърнали са ги в задължителна част от ежедневието си. И колкото повече време прекарват пред малкия екран, играейки и сърфирайки в социалните мрежи, толкова повече родителите им недоволстват от този факт. Но всяка монета има две страни. Ние искаме да ви покажем другата – положителната.

„TechARTnology“ дава един нов и различен поглед към дигитализацията. Чрез изкуството, изключително полезно за развитието на всяко дете, и чрез модерното му поднасяне чрез курс Дигитално изкуство, деца и родители ще открият и полезната страна на технологиите.

TechARTnology – съвместен проект на Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation дава възможност на деца с потенциали и мотивация да се потопят в света на дигиталното изкуство. Luxoft ще осигури 10 стипендии за 4-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 7-12 г. Курсът съчетава в себе си по най-добрия начин класическото и дигиталното рисуване и дава основи за анимация и програмиране.

Целта на курс Дигитално изкуство е да развие у тях на първо място креативността и пространственото мислене, както и да им даде знания и умения, които ще са им изключително полезни и базисни за последващо развитие в определена област. Курсът ги подготвя за съвременни професии като: Графичен дизайн, Илюстрация и анимация, Индустриален дизайн, Интериорен дизайн, Ландшафт архитектура, Текстилен дизайн и др.

По време на обучението си децата ще навлязат в дълбочина във всяка тема на курса и ще преминат през всички етапи за цялостно изграждане и представяне на проектите си – от идеята до реализацията. Ще се научат и да презентират идеите и произведенията си, да разказват за процеса на тяхното развитие и преобразуване до техния краен вариант. Ще обогатят културата си в областта на изобразителното изкуство и дизайна, ще развият логическото си мислене и способността да търсят, синтезират и анализират информация, свързана със зададените им проекти.

luxoft-logo-full

Развойният център на Luxoft в София бе открит през месец март 2014 г. В момента българският екип наброява над 150 души с тенденция към бързо увеличаване. Luxoft е водещ доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни IT решения в световен мащаб, обслужващ основно големи международни корпорации. Компанията предоставя услуги в проектирането, разработката, тестването и поддръжката на мащабни софтуерни решения и консултации в сферата на информационните технологии. Решенията на Luxoft се базират на специално разработени продукти и платформи, които влияят пряко върху бизнес резултатите на клиентите, увеличават ефективността, предоставят информационна сигурност. Компанията Luxoft е представена в 16 страни, има 27 центъра по целия свят и 30 представителства, в които работят над 10,000 души. Централата на Luxoft се намира в Цуг, Швейцария, а акции на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса.

Част от приноса на компанията в България се изразява и във влиянието на дейността на Luxoft върху развитието на ИТ-сектора и на бизнеса в страната като цяло:

 • Компанията разкрива работни места във високотехнологичен сектор, произвеждащ продукти с висока добавена стойност и с огромен потенциал за развитие като част от националната икономика;
 • Компанията провежда поредица от инициативи, допринасящи за подобряване на социалната среда в страната – подпомагане на деца в неравностойно социално положение, пациентски организации, образователни институции.
 • Подкрепа и изграждане на центрове за обучение и менторски програми, с което компанията подпомага стратегически подготовката на бъдещи кадри:
  • Luxoft партнира интензивно с други инициативи, насочени към развитието на по-добро ИТ образование в България.
  • Luxoft насърчава българските разработчици да участват в безплатните технологични уебинари (LTS) с участието на експерти, утвърдени на международната IT сцена, които с постиженията си вече имат статут на звезди.
  • Компанията излъчва старши разработчици от местния си екип за лектори на значими събития в ИТ сферата, които се провеждат в страната.
 • Проектите на компанията са носители на редица международни призове, които допринасят за повишаване на престижа на българската ИТ общност, както в международен мащаб, така и сред бизнес средите и обществото в страната.

Очаквайте новите дати за кандидатстване!

Групата на курса ще бъде съставена от десет деца, които ще получат стипендия по проект TechARTnology, спонсориран от нашия партньор Luxoft.
Курсът ще се провежда всяка седмица по два пъти.
Място на провеждане: ул. Витошка Зорница 2, кв. Драгалевци, гр. София.
Обучителна институция: Fusion Academy – партньор на Be Creative Foundation

Мисията на курс Дигитално изкуство е да запознаем нашите ученици с всички възможности на изкуството като инструмент за развиване на креативността, комуникацията и потенциалите като цяло.

Цели на курса:

 • изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес – синтез между класически и дигитални изобразителни средства от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
 • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете – насърчаване към нестандартно мислене чрез задаване на теми и задачи с различна насоченост;
 • изграждане на цялостен поглед върху изкуството – опознаване на всички стъпки и процеси в изграждането на произведения на изкуството от различни жанрове;
 • запознаване със спецификата на теми, които са основополагащи за някои професии – работа в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията, декоративната живопис и др.

 

Повече информация за курса, учебното съдържание и обучителната институция Fusion Academy – партньор по проекта TechARTnology, можете да намерите тук

Удължен срок за кандидатстване 11 март!

Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

 • Кръг 1:
  • 24.02.2016 – 07.03.2016 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия TechARTnology, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по на-надолу (при възможност);
  • 11.03.2016 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
 • Кръг 2
  • 9-13.03.2016 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
  • 14.03.2016 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „TechARTnology”

N.B. При невъзможност на родителите да съберат и представят изискуемите документи по проекта при кандидастването в първи кръг, това могат да направят по време на интервюто, ако детето им е одобрено за Втори кръг, или не по-късно от 10 дни след провеждане на интервюто.

За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Деца, които имат изявен интерес към изкуството;
 • Деца от 1 до 5 клас (от 7 до 12-годишна възраст), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
 • Деца от семейства с месечен доход, НЕнадвишаващ 380 лв. на член от семейството;
 • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до пети клас, включително.

Документите, необходими при кандидатстването, са:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „TechARTnology“;
 • Документи, удостоверяващи, че доходите на член от семейството са под прага от 380 лв.;
 • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
 • Документ, доказващ успеха на децата от втори до пети клас.

Попълнените формуляри и документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени на office@becreative.bg или на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2 до 11.03.2016 г.

Формуляра за кандидатстване, както и подробните изисквания по проекта, можете да намерите по-долу тук: