Запознайте се с Венеция

Запознайте се с Венеция

„За мен изкуството е нещо много интересно, ценно и нещо, което ме влече.“ Ето как започва своето есе на тема „Какво е за мен изкуството“ Венеция. Тя е най-големият стипендиант. Оценявайки различните изобразителни форми, техники и материали, тя се интересува от приложни и изящни изкуства. Венеция подхожда с разбиране и към самия процес на създаване на произведение и въздействието му. Тя разказва за чести ситуации, в които вместо да играе, предпочита да нарисува идеите си за нови картини. Няма предпочитания за жанровете, нейни обекти на вдъхновения са природата, животни, човешки образи и др. Завършва есето с изречението „Аз много ценя изкуството!“

Интелигентен подход към създаване на идея

Венеция винаги започва дадена задача като се стреми да я разбере, да осъзнае целта и ясно да изгради концепция. Това я води през целия процес и по този начин не допуска хаоса.

Прецизност, стремеж към детайли

На Венеция й допада реалистичното пресъздаване на познатите форми и обекти. Старае се да работи прецизно, не използва агресивни цветове и цветови съчетания и форми. Използва детайлите като средство за подчертаване на темите от учебния материал. Тя знае, че някои детайли могат да носят послание в картината и да имат определен смисъл, който да накара зрителя да разсъждава върху произведението.

Откровенна и скромна

Въпреки своите неоспорими успехи в курса, Венеция си поставя все по-високи цели. Не изтъква себе си дори и в моментите на общи признания на целия курс спрямо нейните успехи. Откровено изразява мнението си. Често говори за житейски теми, засягащи деца и възрастни, но дори и глобални общочовешки теми.
Венеция е благородна, изпълнителна и отговорна към поетите ангажименти. Държи се като голям човек, който постепенно придобива все повече и повече качества на стойностен човек от обществото.

Интервю с Венеция

Как възприемаш отговорността?

Аз мисля, че тя е много важна, мисля, че трябва да се спазва от всеки човек, защото ако никой не я спазва, ще има безпорядък навсякъде – по улиците, вкъщи, навсякъде.
А спрямо курса – трябва да спазваме, защото ако не я спазваме (примерно, ако ни дадеш домашно и ние, ако не го направи значи, че нямаме отговорности и няма да те слушаме и няма да те уважаваме).

Какво мислиш за добротата?

Тя е много важно нещо и всеки трябва да има доброта в себе си, защото, ако не са добри, ще се бият по улицата, ще се обиждат и ще се държат зле с останалите.

Защо обичаш да рисуваш?

Защото е интересно, забавно и защото ми дава удоволствие и когато съм тъжна и нарисувам нещо красиво, се разведрявам

Кой е любимият ти спомен от курса?

Беше ми много интересно, когато рисувахме тези портрети с оцветяването на лицето (пояснения – тема „Дигитални автопортрети“).

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.