Одит и консултации

Ние от Be Creative разполагаме с всички необходими ресурси и знания, за да извършим качествен одит на Вашите акаунти в Google Ads, Facebook Ads & Analytics.

Предлагаме цялостен одит на дигиталното присъствие на Вашия бизнес.

◇ Вникваме в нуждите на Вашия бизнес относно онлайн присъствието му и заедно определяме най-ефективните маркетингови стратегии за Вас.

◇ Отсяваме най-подходящите платформи за насочване на целеви аудитории към Вашия уебсайт. Правим подробен анализ на SEO състоянието на уеб сайта Ви и текущите активи.

◇ Организираме удобни за Вас ден и час за консултация онлайн или в нашия слънчев и уютен офис. На нея ще обсъдим подготвените анализи и ще Ви запознаем обстойно с всички възможности, които предлагаме. Ще Ви информираме подробно относно ефективната методика, с която работим, с цел да дадем професионално предложения за възход и разрастване на дейността Ви.

◇ Изготвяме оферти за услугите, отговарящи максимално точно на нуждите на бизнеса Ви. С удоволствие ще Ви разкажем и за постиженията ни в нашите многобройни проекти, които са ни поверени, както и за нашите опит и експертиза.

Заедно ще вземем решения, базирани на ясно поставени цели за висока възвръщаемост и растящ процент на продажбите, актуални маркетинг тенденции и данни от моментното състояние на бизнеса Ви. Ще конструираме успешен план за покоряване на желаните от Вас върхове. Ще станем Ваш верен спътник по пътя на възхода. След което ще се убедите, че Be Creative e Вашият правилен избор, с който успехът е гарантиран.

img

Нашият подход:

◆ Правим подробно проучване на бизнеса Ви, нишата, конкуренцията и цялата ситуация на пазара.

◆ Създаваме и съгласуваме с Вас цялостна стратегия за рекламиране.

◆ С техническа прецизност изпълняваме настройките по рекламните кампании. 

◆ Следим ежедневно, анализираме и оптимизираме текущите резултати.

◆ Дори и да постигнем заложените цели, продължаваме да правим A/B/B тестове за тестване на нови идеи и ръст за бизнеса Ви.

Готови ли сте да започнем?
Свържете се с нас