Реклама в Социалните мрежи

Искате повече потенциални клиенти, продажби и добра възвръщаемост? Рекламата в Социалните мрежи е отлична възможност да представите бранда, услугата / продукта си на настоящите си клиенти, използвайки голямото разнообразие от насочвания, цели на рекламните кампании, рекламни формати и инструменти за криейтив.

Ние знаем как да създадем печеливши, интересни и завладяващи реклами в Социалните мрежи, за да изградите здрава връзка с вашите потенциални клиенти. Ще дефинираме целите спрямо нуждите на бизнеса Ви, ще Ви помогнем да създадете запомнящ се имидж за бранда си и да увеличите продажбите. С огромния си опит в международната реклама, ще предоставим специфичен подход за всяка избрана от Вас държава, в която желаете да развивате дейността си, което гарантира сигурния успех от сътрудничеството ни.

Платформите за социална реклама имат свои уникални възможности и предимства, които работят за изпълнение на целите на бизнеса Ви. Почти няма бизнес ниша, която да не може да се възползва от използването на социалната реклама.

img

Управляваме и използваме успешно всички инструменти, които екосистемата на Социалните мрежи предлага:

Facebook Ads:

Facebook е най-голямата социална мрежа в света. Рекламирайки чрез нея, продуктът или услугите Ви могат да достигнат широкообхватна аудитория, откривайки много потенциални клиенти и продажби.


Ние ще Ви съдействаме за постигането на целите на бизнеса Ви - повече продажби, лийдове, разпознаваемост, като същевременно ще оптимизираме така рекламните Ви разходи, че да постигнем възможно най-добра възвръщаемост на инвестициите Ви.


Предимствата, които платформата Ви дава, съчетани с нашите опит и експертиза ще ни помогнат заедно да постигнем заложените цели.

◇ Използваме необятните възможности за таргетиране, за да достигнем до широкообхватна аудитория и да постигнем заложените цели. 

◇ Знаем колко е важно, така да се каже: ‘Да ни излизат сметките’, затова оптимизираме така рекламните кампании, че да постигнем възможно най-ефективната цена за клик, за 1000 импресии и за реализация.

◇ Не забравяме и рекламите за ремаркетинг, за да се свържем отново с потенциалните Ви клиенти. Насочени правилно, този тип реклами стават едни от най-печелившите за бизнеса Ви. 

◇ Постоянно тестваме нови типове кампании, аудитории, рекламни формати и визии, за да отсеем най-ефективните. 

◇ Следим ежедневно, анализираме и оптимизираме текущите резултати, за увеличим продажбите.

Instagram Ads:

Intagram също е една от най-използваните социални мрежи. Рекламирайки чрез нея, можете да достигнете до правилната аудитория. Ние знаем, следим и прилагаме най-новите актуализации, промените в алгоритмите, най-ефективните практики, за да постигнем повече за Вашия бизнес. Изграждаме цялостна стратегия за различните етапи от пътуването на купувачите в рамките на зададения бюджет.


Ефективната реклама в Instagram се базира на предимствата, които платформата Ви дава. А заедно с нашите опит и експертиза - ефектът е повече продажби, повече популярност, повече от заложените цели.


◇ Използваме всички възможности за таргетиране, за да достигнем до широкообхватна аудитория и да постигнем заложените цели. 

◇ Управляваме максимално ефективно бюджетът Ви, за да постигнем повече реализации за по-ниска цена.

◇ Следим ежедневно, анализираме и оптимизираме текущите резултати, за увеличим продажбите

◇ Дори и да постигнем заложените цели, продължаваме постоянно тестваме нови типове кампании, аудитории, рекламни формати и визии, за да отсеем най-ефективните.

LinkedIn Ads:

Рекламирането в LinkedIn e страхотна възможност, за да представите своя бранд в професионална среда, както и да откриете нови бизнес партньорства сред повече от половин милиард потребители. 


LinkedIn е идеална възможност, ако търсите аудитория, която споделя своя опит, длъжност, умения, интереси и образование. 

Предимствата на платформата, заедно с нашия дългогодишен опит са идеалното съчетание за ефективна реклама:


◇ Таргетираме специфични аудитории - тясна демографската група, представители на определена длъжност, индустрия, степен на образования и т.н.

◇ Повишаваме разпознаваемостта на бранда Ви. Използваме различни различни рекламни форми, за да предизвикаме интерес у потребителите.

◇ Използваме различни типове кампании спрямо целите на бизнеса.

◇ Следим ежедневно, анализираме и оптимизираме текущите резултати.

◇ Дори и да постигнем заложените цели, продължаваме постоянно тестваме нови типове кампании, аудитории, рекламни формати и визии, за да отсеем най-ефективните.

img

Извлечете максимума за бизнеса си с реклама в Социалните мрежи

Индивидуалният и цялостен подход към Вашия бизнес е нашата тайна за успех. Извършваме ежедневна оптимизация, непрекъснато тестваме нови рекламни формати, аудитории, сравняваме ефективността и работим заедно с Вас за постигане на целите Ви.

Нашият подход:

◆ Правим подробно проучване на бизнеса Ви, нишата, конкуренцията и цялата ситуация на пазара.

◆ Създаваме и съгласуваме с Вас цялостна стратегия за рекламиране.

◆ С техническа прецизност изпълняваме настройките по рекламните кампании. 

◆ Следим ежедневно, анализираме и оптимизираме текущите резултати.

◆ Дори и да постигнем заложените цели, продължаваме да правим A/B/B тестове за тестване на нови идеи и ръст за бизнеса Ви.

Готови ли сте да започнем?
Свържете се с нас